معنی و ترجمه کلمه great prickly cupped oak به فارسی great prickly cupped oak یعنی چه

great prickly cupped oak


گز علفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها