معنی و ترجمه کلمه great red spot به فارسی great red spot یعنی چه

great red spot


نجوم : لکه سرخ بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها