معنی و ترجمه کلمه great-hearted به فارسی great-hearted یعنی چه

great-hearted


بزرگ منش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها