معنی و ترجمه کلمه green barley for fodder به فارسی green barley for fodder یعنی چه

green barley for fodder


خصيل ،قصيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها