معنی و ترجمه کلمه green sand mold به فارسی green sand mold یعنی چه

green sand mold


علوم مهندسى : قالب تر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها