معنی و ترجمه کلمه green thumb به فارسی green thumb یعنی چه

green thumb


استعداد و قدرت فوق العاده در پروراندن گياهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها