معنی و ترجمه کلمه greenwich meridian (g) به فارسی greenwich meridian (g) یعنی چه

greenwich meridian (g)


نصف النهار گرينويچ
علوم دريايى : نصف النهار مبدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها