معنی و ترجمه کلمه grey matter به فارسی grey matter یعنی چه

grey matter


بافته خاکسترى رنگ که جرم اصلى مخ ومغزتيره ازان درست شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها