معنی و ترجمه کلمه grid azimuth به فارسی grid azimuth یعنی چه

grid azimuth


علوم نظامى : گراى شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها