معنی و ترجمه کلمه grid bias voltage generation به فارسی grid bias voltage generation یعنی چه

grid bias voltage generation


علوم مهندسى : توليد ولتاژ باياس شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها