معنی و ترجمه کلمه grid cathode capacity به فارسی grid cathode capacity یعنی چه

grid cathode capacity


علوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و کاتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها