معنی و ترجمه کلمه grid choke به فارسی grid choke یعنی چه

grid choke


علوم مهندسى : سلف شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها