معنی و ترجمه کلمه grid current rectifier به فارسی grid current rectifier یعنی چه

grid current rectifier


اشکارساز شبکه
علوم مهندسى : يکسوکننده جريان شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها