معنی و ترجمه کلمه grid voltage divider به فارسی grid voltage divider یعنی چه

grid voltage divider


علوم مهندسى : مقسم ولتاژ شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها