معنی و ترجمه کلمه grid-leak condenser detector به فارسی grid-leak condenser detector یعنی چه

grid-leak condenser detector


الکترونيک : اشکارسازى با خازن و مقاومت نشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها