معنی و ترجمه کلمه gridding به فارسی gridding یعنی چه

gridding


کامپيوتر : محدوديت ساختمان يک تصوير گرافيکى که مستلزم افتادن نقاط پايانى خطوط روى نقاط شبکه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها