معنی و ترجمه کلمه grief reaction به فارسی grief reaction یعنی چه

grief reaction


روانشناسى : واکنش سوگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها