معنی و ترجمه کلمه grillage به فارسی grillage یعنی چه

grillage


شبکه اى از تيرهاى سنگين که در جاهاى سست بجاى پى ساختمان قرار ميدهند،(در تورسازى )زمينه و طرح مشبک تورى و غيره
عمران : شبکه ساختمانى
معمارى : شبکه اى از تيرهاى سنگين که بجاى پى ساختمان قرار ميدهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها