معنی و ترجمه کلمه gripping device به فارسی gripping device یعنی چه

gripping device


علوم مهندسى : متعلقات گيره و بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها