معنی و ترجمه کلمه gripping power به فارسی gripping power یعنی چه

gripping power


چسبندگى
علوم مهندسى : قدرت مهارکنندگى
معمارى : دوسيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها