معنی و ترجمه کلمه gristle به فارسی gristle یعنی چه

gristle


)cartilage(غضروف ،نرمه استخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها