معنی و ترجمه کلمه grits به فارسی grits یعنی چه

grits


بلغور جو،ارد درشت ،جو پوست کنده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها