معنی و ترجمه کلمه gross product per capita به فارسی gross product per capita یعنی چه

gross product per capita


روانشناسى : توليد ناخالص سرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها