معنی و ترجمه کلمه gross weight به فارسی gross weight یعنی چه

gross weight


وزن ناخالص ،وزن ناويژه ،وزن کل
معمارى : وزن ناخالص
بازرگانى : وزن با ظرف
علوم نظامى : وزن کل هواپيما يا خودرو با بار وزن خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها