معنی و ترجمه کلمه grotesquerie به فارسی grotesquerie یعنی چه

grotesquerie


چيز عجيب و غريب ،چيز بى تناسب ،غريبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها