معنی و ترجمه کلمه grotto به فارسی grotto یعنی چه

grotto


سرداب ، )grot(غار
معمارى : غار زيرزمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها