معنی و ترجمه کلمه ground control به فارسی ground control یعنی چه

ground control


کنترل زمينى
علوم هوايى : کنترل زمينى
علوم نظامى : دستگاه کنترل کننده زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها