معنی و ترجمه کلمه ground landlord به فارسی ground landlord یعنی چه

ground landlord


مالک عرصه
قانون ـ فقه : کسى که زمينى را براى ساختمان کردن اجاره مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها