معنی و ترجمه کلمه ground speed به فارسی ground speed یعنی چه

ground speed


سرعت دويدن هواپيما در روى باند سرعت دويدن روى باند
علوم هوايى : سرعت زمينى
علوم نظامى : سرعت گرفتن هواپيما روى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها