معنی و ترجمه کلمه ground state به فارسی ground state یعنی چه

ground state


کمترين نيرو،نيروى اساسى ،حالت اساسى
الکترونيک : تراز اصلى
شيمى : حالت پايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها