معنی و ترجمه کلمه ground swell به فارسی ground swell یعنی چه

ground swell


موج سطحى ،طغيان شديد و وسيع اب اقيانوس ،امواج
علوم نظامى : موج مرده
علوم دريايى : موج مرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها