معنی و ترجمه کلمه ground water table به فارسی ground water table یعنی چه

ground water table


سفره ابخوان ،سطح اب زيرزمينى
عمران : سطح اب زيرزمينى
معمارى : سفره اب زيرزمينى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها