معنی و ترجمه کلمه group dynamics به فارسی group dynamics یعنی چه

group dynamics


مطالعه عوامل و نيروهاى موثر در يک گروه بشرى
روانشناسى : پويش گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها