معنی و ترجمه کلمه group of battery plates به فارسی group of battery plates یعنی چه

group of battery plates


الکترونيک : دسته صفحات باترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها