معنی و ترجمه کلمه group selector به فارسی group selector یعنی چه

group selector


علوم مهندسى : سلکتور گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها