معنی و ترجمه کلمه groveler به فارسی groveler یعنی چه

groveler


)groveller(خزنده ،پست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها