معنی و ترجمه کلمه grow rife به فارسی grow rife یعنی چه

grow rife


فراوان يا متداول شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها