معنی و ترجمه کلمه growth areas به فارسی growth areas یعنی چه

growth areas


بازرگانى : نواحى رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها