معنی و ترجمه کلمه growth company به فارسی growth company یعنی چه

growth company


بازرگانى : شرکت در حال گسترش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها