معنی و ترجمه کلمه growth motives به فارسی growth motives یعنی چه

growth motives


روانشناسى : انگيزه هاى رشددهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها