معنی و ترجمه کلمه growth reaction به فارسی growth reaction یعنی چه

growth reaction


شيمى : واکنش رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها