معنی و ترجمه کلمه growth ring به فارسی growth ring یعنی چه

growth ring


دايره ساليانه
زيست شناسى : دايره رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها