معنی و ترجمه کلمه grubbiness به فارسی grubbiness یعنی چه

grubbiness


گرم گرفتگى ،چرکى ،شلختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها