معنی و ترجمه کلمه gruyere به فارسی gruyere یعنی چه

gruyere


پنيرسوراخ سوراخ سويسى که ازشيرگاو ميسازند د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها