معنی و ترجمه کلمه guarding subsidy به فارسی guarding subsidy یعنی چه

guarding subsidy


حق الحفاظه ،حق نگهدارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها