معنی و ترجمه کلمه guidable به فارسی guidable یعنی چه

guidable


قابل راهنمايى ،مستعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها