معنی و ترجمه کلمه guide cylinder به فارسی guide cylinder یعنی چه

guide cylinder


علوم مهندسى : استوانه راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها