معنی و ترجمه کلمه guide flag به فارسی guide flag یعنی چه

guide flag


پرچم راهنما
علوم نظامى : پرچم هادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها