معنی و ترجمه کلمه guilty of a minor offence به فارسی guilty of a minor offence یعنی چه

guilty of a minor offence


خلاف کار
قانون ـ فقه : مرتکب جرم خلافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها