معنی و ترجمه کلمه gum arabic به فارسی gum arabic یعنی چه

gum arabic


سمغ غربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها